Een gespecialiseerd boomverzorger uit de regio Zemst

Mijn Diensten

 • Snoeien

  Omdat bomen niet altijd de plaats krijgen die ze nodig hebben, kan een snoei nodig zijn. Door tijdig te snoeien kan men situaties die later problemen kunnen geven, vermijden. Snoeien vormt altijd een belasting voor bomen, deze zou indien mogelijk tot een minimum beperkt moeten worden. Om rotting te voorkomen moet de boom zijn snoeiwonden kunnen afgrendelen. Een goede kennis van zaken is dus van belang voor de gezondheid van de boom.

 • Vellen

  Bomen die een onveilige situatie creëren voor de omgeving door zware takbreuk bij stormschade, aantastingen door zwammen... moeten geveld worden. Afhankelijk van de standplaats en toestand van de boom kan dit op verschillende manieren. Men kan deze vellen in één geheel, al klimmend afbreken en met de hoogwerker demonteren. Dit alles met het nodige respect voor alles onder en rondom de boom.
  Ook kan men een ecologische velling doen, waarbij het meeste tot bijna al het gewicht van de kruin wordt weggenomen, zodat de stam er nog een lange tijd kan staan. Een dode opstaande stam heeft een hoge ecologische waarde voor allerlei diersoorten.

 • Frezen

  Na het vellen van een boom blijft alleen de stronk over. Deze kan op een relatief eenvoudige manier verwijderd worden zonder grote graafwerken. Bij het frezen wordt de stronk vermalen, de wortels blijven zitten en rotten op termijn vanzelf weg. Nadien kan men deze plaats inzaaien of aanplanten. Indien nodig kan er nieuwe teelaarde aangevoerd worden.

 • Aanplanten

  Bij het aanplanten van bomen is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan het eindbeeld van de boom. Een net aangeplante boom moet op die plaats oud kunnen worden. Samen met de klant kunnen we op zoek gaan naar een geschikte boom met voldoende aandacht voor een goede standplaats.

 • VTA

  Visual Tree Assessment
  Als u met vragen zit over de toestand uw boom/bomen kan ik de boom/bomen visueel komen beoordelen. Afhankelijk van het resultaat hiervan kunnen de gepaste maatregelen genomen worden. Dit kan bijvoorbeeld standplaatsverbetering zijn.

 • Stormschade

  Stormweer kan ervoor zorgen dat bepaalde takken uitscheuren of dat de boom in zijn geheel omvalt. Als dit zich voordoet kan u mij zeker contacteren om deze op te ruimen en af te voeren.
  Voor dringende gevallen van stormschade ben ik 24/24 beschikbaar.