Ik ben een gespecialiseerd boomverzorger actief in de regio Zemst.

Over mij

Ik ben Gijs Parmentier, en ben al een hele tijd actief in de groensector. Na mijn middelbaar op KTA Horteco heb ik in Melle mijn Bachelor in Groenmanagement behaald. Nadat ik afstudeerde, ben ik meteen beginnen werken in de tuinaanleg en -onderhoud. Na enige tijd kreeg ik meer interesse in alles wat met bomen te maken heeft. Door een studievriend ben ik op het idee gekomen om me in te schrijven voor de opleiding ‘Treeworker’ bij Inverde. Hierbij heb ik aan de hand van theorie- en praktijklessen geleerd om als professional veilig en met respect voor de boom aan de slag te gaan. Het behalen van het Europees certificaat in de boomverzorging behalen is mijn uiteindelijk doel.

Snoeien.

Bij het snoeien wordt er onderscheid gemaakt in 2 soorten:

 • Begeleidingssnoei

De begeleidingssnoei houdt in dat er gesnoeid wordt in de tijdelijke kroon van de boom (deze kroon kan uiteindelijk stam worden). Hierbij worden probleemtakken, dubbele toppen, plakoksels, takkransen… in een jonge fase verwijderd met als einddoel een mooie, opgroeiende boom te krijgen zonder al te veel problemen. De begeleidingssnoei is vooral belangrijk bij bomen tegen een straat of in een dreef.

 • Onderhoudssnoei

Het verschil met de begeleidingssnoei is dat er bij de onderhoudssnoei gesnoeid wordt in de blijvende kroon van de boom. Omdat sommige bomen weinig licht doorlaten, te groot zijn, bepaalde takken breukgevoelig zijn… kan het nodig zijn om te snoeien.

Er bestaan verschillende vormen van onderhoudssnoei:

 1. Uitlichten
 2. Innemen
 3. Knotten

Een snoei is niet eenmalig, in de meeste gevallen wordt de snoei om de 3 tot 5 jaar herhaald.

Bekijk een van mijn werken onder Snoeien

Vellen.

Bij het vellen wordt een boom vlak boven het bodemoppervlak afgezaagd. Dit kan op verschillende manieren:

 • Vellen

Indien er voldoende plaats is kan de boom in zijn geheel geveld worden. Dit kan al dan niet met verschillende hulpmiddelen om de boom in de gewenste richting te krijgen. De natuurlijke valrichting respecteren is het eenvoudigste, maar niet altijd mogelijk. Met hulpmiddelen zoals een treklijn of stuurlijn kan ik de valrichting zelf bepalen.

 • Klimmend demonteren

Bomen waarbij de ruimte rondom beperkt is, kan ik op een veilige manier in delen naar beneden halen al klimmend in de boom.  Als de mogelijkheid ontbreekt om deze delen te laten vallen, kan ik ze met behulp van een afvanglijn rustig naar beneden laten zakken.

 • Vellen met hoogwerker

Als men over onvoldoende plaats beschikt rond moeilijke bomen om te klimmen, kunnen deze ook met behulp van een hoogwerker gedemonteerd worden.

 • Ecologisch vellen

Een ecologische velling houdt in dat het meeste tot bijna al het gewicht van de kruin wordt weggenomen, zodat de stam er nog een lange tijd kan staan. Een dode opstaande stam heeft een hoge ecologische waarde voor allerlei diersoorten.

Bekijk een van mijn werken onder Vellen

Frezen.

Na het vellen van een boom blijft er altijd een boomstronk achter. Om deze te verwijderen wordt gebruik gemaakt van een stronkenfrees.

Een freesmachine bestaat uit een vliegwiel met daarop vaste beitels. Deze beitels zijn is staat de stronk stuk te slagen tot een diepte van ongeveer 35cm. De machine is 91 cm breed wat het meestal wel mogelijk maakt om achteraan in de tuin te geraken. Indien de doorgang nog smaller is kan ik met een manuele freesmachine wel tot op de plaats geraken, deze machine is nog smaller dan de hydraulische.

Bekijk een van mijn werken onder Frezen

Aanplanten.

Een tuin heeft veel meer waarde als er één of meerdere bomen staan. Samen met de klant ga ik op zoek naar de gepaste boomsoort voor de gewenste locatie met voldoende aandacht voor de geschikte standplaats. Indien nodig kan er al vanaf de aanplanting een standplaatsverbetering gebeuren om de boom een optimale start te geven.

Bomen kunnen aangeplant worden in verscheidene groottes en diktes, van solitaire bomen tot speciale groeivormen.

Bekijk een van mijn werken onder Aanplanten

VTA.

Als u met vragen zit over de veiligheid van uw bomen kan ik de bomen visueel komen beoordelen (Visual Tree Assessment). De bomen worden dan gecontroleerd op verscheidene punten om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen over hun huidige toestand. Afhankelijk van het resultaat van de VTA-controle kunnen we de nodige maatregelen nemen, zoals het verbeteren van de standplaats onder de kruin van de bomen.

Bekijk een van mijn werken onder VTA

Stormschade.

Zware, uitgescheurde takken die nog in de boom hangen kan ik op een veilige manier tot op de grond krijgen. Bomen die ontworteld zijn of in zijn geheel afgebroken, kunnen verzaagd en verhakseld worden. Bomen die tegen iets gevallen zijn, kan ik eventueel takelen om vervolgens af te breken en op te ruimen.

Voor dringende gevallen van stormschade ben ik 24/24 beschikbaar.

Bekijk een van mijn werken onder Stormschade

Mijn diensten.

Snoeien - Meer info over Snoeien

Bij het snoeien wordt er onderscheid gemaakt in 2 soorten:

 • Begeleidingssnoei

De begeleidingssnoei houdt in dat er gesnoeid wordt in de tijdelijke kroon van de boom (deze kroon kan uiteindelijk stam worden). Hierbij worden probleemtakken, dubbele toppen, plakoksels, takkransen… in een jonge fase verwijderd met als einddoel een mooie, opgroeiende boom te krijgen zonder al te veel problemen. De begeleidingssnoei is vooral belangrijk bij bomen tegen een straat of in een dreef.

 • Onderhoudssnoei

Het verschil met de begeleidingssnoei is dat er bij de onderhoudssnoei gesnoeid wordt in de blijvende kroon van de boom. Omdat sommige bomen weinig licht doorlaten, te groot zijn, bepaalde takken breukgevoelig zijn… kan het nodig zijn om te snoeien.

Er bestaan verschillende vormen van onderhoudssnoei:

 1. Uitlichten
 2. Innemen
 3. Knotten

Een snoei is niet eenmalig, in de meeste gevallen wordt de snoei om de 3 tot 5 jaar herhaald.

 • Begeleidingssnoei
 • Onderhoudssnoei
Vellen - Meer info over Vellen

Bij het vellen wordt een boom vlak boven het bodemoppervlak afgezaagd. Dit kan op verschillende manieren:

 • Vellen

Indien er voldoende plaats is kan de boom in zijn geheel geveld worden. Dit kan al dan niet met verschillende hulpmiddelen om de boom in de gewenste richting te krijgen. De natuurlijke valrichting respecteren is het eenvoudigste, maar niet altijd mogelijk. Met hulpmiddelen zoals een treklijn of stuurlijn kan ik de valrichting zelf bepalen.

 • Klimmend demonteren

Bomen waarbij de ruimte rondom beperkt is, kan ik op een veilige manier in delen naar beneden halen al klimmend in de boom.  Als de mogelijkheid ontbreekt om deze delen te laten vallen, kan ik ze met behulp van een afvanglijn rustig naar beneden laten zakken.

 • Vellen met hoogwerker

Als men over onvoldoende plaats beschikt rond moeilijke bomen om te klimmen, kunnen deze ook met behulp van een hoogwerker gedemonteerd worden.

 • Ecologisch vellen

Een ecologische velling houdt in dat het meeste tot bijna al het gewicht van de kruin wordt weggenomen, zodat de stam er nog een lange tijd kan staan. Een dode opstaande stam heeft een hoge ecologische waarde voor allerlei diersoorten.

 • Vellen
 • Klimmend demonteren
 • Demonteren met hoogwerker
 • Ecologische velling
Frezen - Meer info over Frezen

Na het vellen van een boom blijft er altijd een boomstronk achter. Om deze te verwijderen wordt gebruik gemaakt van een stronkenfrees.

Een freesmachine bestaat uit een vliegwiel met daarop vaste beitels. Deze beitels zijn is staat de stronk stuk te slagen tot een diepte van ongeveer 35cm. De machine is 91 cm breed wat het meestal wel mogelijk maakt om achteraan in de tuin te geraken. Indien de doorgang nog smaller is kan ik met een manuele freesmachine wel tot op de plaats geraken, deze machine is nog smaller dan de hydraulische.

 • Stronkenfrees
Aanplanten - Meer info over Aanplanten

Een tuin heeft veel meer waarde als er één of meerdere bomen staan. Samen met de klant ga ik op zoek naar de gepaste boomsoort voor de gewenste locatie met voldoende aandacht voor de geschikte standplaats. Indien nodig kan er al vanaf de aanplanting een standplaatsverbetering gebeuren om de boom een optimale start te geven.

Bomen kunnen aangeplant worden in verscheidene groottes en diktes, van solitaire bomen tot speciale groeivormen.

 • Blote wortel
 • Kluit
 • Container
VTA - Meer info over VTA

Als u met vragen zit over de veiligheid van uw bomen kan ik de bomen visueel komen beoordelen (Visual Tree Assessment). De bomen worden dan gecontroleerd op verscheidene punten om zo een volledig mogelijk beeld te krijgen over hun huidige toestand. Afhankelijk van het resultaat van de VTA-controle kunnen we de nodige maatregelen nemen, zoals het verbeteren van de standplaats onder de kruin van de bomen.

 • Boomveiligheidscontroles
Stormschade - Meer info over Stormschade

Zware, uitgescheurde takken die nog in de boom hangen kan ik op een veilige manier tot op de grond krijgen. Bomen die ontworteld zijn of in zijn geheel afgebroken, kunnen verzaagd en verhakseld worden. Bomen die tegen iets gevallen zijn, kan ik eventueel takelen om vervolgens af te breken en op te ruimen.

Voor dringende gevallen van stormschade ben ik 24/24 beschikbaar.

 • Opruimen gevallen bomen
 • Verwijderen uitgescheurde takken
 • ...